Unieke deelname restaurants aan groente-onderzoek

Vervolg na succesvolle pilot bij Van der Valk in Vught

Tien restaurants hebben inmiddels aangegeven mee te willen werken aan een grootschalig onderzoek naar groenteconsumptie in de horeca. Variatie in de Keuken voert het onderzoek zelf uit. Hierbij wordt twee weken lang de groenteconsumptie in het betreffende restaurant op diverse manieren bevorderd. De effecten worden letterlijk per bord gewogen en onderzocht met gasttevredenheidsvragen.  Het eerste restaurant, Van der Valk in Vught raakte overtuigd enthousiast en heeft de aanpassingen op de menukaart definitief doorgevoerd.  Hierdoor stijgt de groenteconsumptie en daarmee de marge op een gerecht.

Het onderzoek is een gezamenlijk project met o.a. de Wageningen Universiteit en het Groenten Fruit Huis om de groenteconsumptie te stimuleren. Specifiek wil Variatie in de Keuken inzicht krijgen op welke manier de restauranthouder meer verdient met groente en de gast te blijft.

Als u interesse heeft in dit onderzoek, of vragen dan kunt u terecht bij marlijn@variatieindekeuken.nl.